Działka pod budowę domu

Zacznę od tego, że budowa przełączy nie wymaga od inwestora posiadania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 30 należy wypełnić obowiązek zgłoszenia inwestycji budowlanej, w której przedstawia się projekt zagospodarowania działki / terenu wraz z pełnym technicznym opisem instalacji, który wykonał projektant – oparty na pozwoleniach, opiniach, uzgodnieniach, które wymagane są w przepisach.

Trzeba pamiętać, że budowa przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych czy też telekomunikacyjnych wymaga spełnienia wszelkich formalnych uzgodnień z przedsiębiorstwami, które to zajmują się właśnie eksploatacją poszczególnych instalacji.

Poniżej opisujemy procedurę krok po kroku oraz formalności związane z budową przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, elektroenergetycznych i gazowych do budynku. Niestety trzeba mieć na uwadze, że mogą występować różne ograniczenia w opisanych procedurach. Nie wszędzie występują instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. W takich przypadkach niestety inwestorzy są zmuszeni do szukania alternatyw, np. gaz ziemny można zastąpić gazem LPG, paliwem stałym czy też olejem opałowym, wodę – własną studnią, z kolei ścieki – przydomową oczyszczalnią.

Przyłącze wodno – kanalizacyjne

W Polsce, zgodnie z ustawą o prawie budowlanym z dn. 7 lipca 1994 r., inwestor ma do wyboru 3 procedury, na podstawie których może wykonać budowę przyłączy:

 1. zgłoszenie robót budowlanych
 2. bez zgłoszenia robót budowlanych z pominięciem organów administracji publicznej,
 3. uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie ścieków bytowych i zaopatrzenia w wodę należy złożyć wraz z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową (w skali 1:500 pobraną wcześniej w starostwie) do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego.
Za wydanie warunków technicznych pobierana jest opłata, raczej nieprzekraczająca 150 zł, kwota ta zależy od danego zakładu wodociągowego.

Omawianie warunki są wstępem do wykonania projektu przyłącza wodociągowego, który sporządza wybrany projektant posiadający uprawnienia wodno-kanalizacyjne. Wykonany projekt należy następnie uzgodnić z przedsiębiorstwem wod-kan. Jeżeli zostanie zatwierdzony, jest ważny przez 36 m-cy. Po wybudowaniu przyłączy i przeprowadzeniu odbioru technicznego, należy podpisać umowę o zaopatrzenie wody i odbiór ścieków. Jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki, zakład wod-kan powinien przystąpić do podpisania umowy.

Powyżej została opisana skrócona standardowa procedura wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych. W celu dokładniejszego omówienia realizacji przyłączy zgodnie z każdą z 3-ech podstawowych procedur, zachęcamy do zapoznania się z rozbudowanym artykułem: https://poradnikprojektanta.pl/budowa-przylaczy-wod-kan-bez-zgloszenia/

Przyłącze gzowe

Procedurę realizacji przyłącza gazowego zaczynamy od wniosku o określenie warunków przyłącza do sieci gazowej, który kierowany jest do rejonowej gazowni. Obowiązkiem inwestora jest określenie i zadeklarowanie do której grupy przyłączeniowej się zalicza:

 • do I grupy, w której zużycie gazu nie przekracza 10 metrów sześciennych / 1h,
 • do II grupy, w której może występować większe zużycie gazu.

Inwestor powinien również wskazać:

 • jak rodzaj gazu będzie przesyłany,
 • jaki jest cel wykonania przyłącza,
 • moc poboru,
 • przewidywany termin rozpoczęcia korzystania z gazu.

Jeżeli jako inwestor budowy zaliczasz się do wspominanej wyżej II grupy – musisz również określić dodatkowe warunki techniczne. Do każdego wniosku musi zostać dołączona mapa wykonana w określonej skali wraz z dokładnym zaznaczeniem miejscu poboru gazu, którą wydaje odpowiednie starostwo powiatowe – wydział ewidencji gruntów.

Warunki techniczne powinny zostać wydane przez gazownię w terminie 30 dni w przypadku I grupy przyłączeniowej oraz 60 dni – w przypadku grupy II.

Jeżeli w Twoim wniosku będą brakujące informacje lub dokumenty zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Masz na to 21 dni.

Uzyskane warunki przyłączeń gazowych są ważne tylko 12 miesięcy od wydania i określają:

 • miejsce podłączenia instalacji gazowej do gazociągu,
 • zakres rozbudowy sieci,
 • typ gazu i jego ciśnienie,
 • miejsce dostawy paliwa gazowego,
 • miejsce instalacji licznika oraz reguły kontroli poboru,
 • rozgraniczenie własności sieci należącej do gazowni i instalacji odbiorcy,
 • szacowany koszt budowy przyłącza gazowego.

Szacowany koszt budowy przyłącza gazowego to kwota orientacyjna, ponieważ jako inwestor możesz zlecić wykonanie przyłącza gazowego firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia. Cena co prawda może okazać się wyższa, jednak jest to szybsze rozwiązanie. Wybór w tej kwestii zależy od Ciebie.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o podpisanie umowy przyłączeniowej. Musisz do niego dołączyć wszelkie dokumenty wymagane przez gazownię, m.in. mapa zasadnicza terenu do celów projektowych (tutaj również w skali 1:500). W umowie przyłączeniowej obie strony muszą określić:

 • rozwiązanie – metodę realizacji przyłącza gazowego,
 • koszt wykonania przyłącza,
 • termin wykonania,
 • warunki udostępnienia nieruchomości pracownikom wykonującym instalację.
 • szacowany termin zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego.

Po podpisaniu umowy, możemy zabrać się za wykonanie budowy przyłącza gazowego. Najpierw jednak musimy zamówić projekt techniczny u projektanta posiadającego uprawnienia gazowe, według którego będzie wykonane przyłącze. Po wykonaniu instalacji należy zgłosić jej odbiór u specjalistów z zakładu gazowniczego, których obowiązkiem jest sprawdzenie szczelności. Do odbioru niezbędne jest posiadanie protokołu kominiarskiego – potwierdza on sprawność wentylacji domowej.
Jeżeli odbiór techniczny przebiegnie pozytywnie – możemy podpisać umowę sprzedaży gazu, wedle deklarowanych wartości i grupy taryfowej.

Przyłącze elektryczne / energetyczne

Taj jak w powyżej już opisanych przyłączach, tak i tutaj pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia prądu do budynku w zakładzie energetycznym, który obsługuje nasz rejon.

We wniosku o budowę przyłącza elektrycznego / energetycznego należy określić:

 • moc przyłączeniową,
 • dane techniczne urządzeń przepływowych,
 • roczną prognozę zużycia elektryczności,
 • szacowany termin rozpoczęcia dostawy prądu.

Inwestorzy zaliczani do IV, V i VI grupy przyłączeniowej powinni do 14 dni otrzymać warunki przyłączenia, w których jest wyszczególnione:

 • miejsce podłączenia przyłącza do sieci,
 • miejsce dostarczenia prądu oraz instalacji licznika,
 • moc przyłączeniową,
 • ustalenia techniczne, które dotyczą przepływu energii elektrycznej,
 • koszt wykonania, który jest uwarunkowany jego długością i rodzajem.

Otrzymane warunki przyłączenia są ważne 24 miesiące od daty wystawienia. Wraz z nimi otrzymasz także projekt umowy przyłączeniowej, który określa:

 • parametry przyłącza,
 • termin budowy,
 • warunki udostępnienia nieruchomości pracownikom wykonującym prace instalacyjne,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży elektronicznej. Jest to o tyle istotne, że opóźnienia i niewywiązanie się w terminie rejonowego zakładu energetycznego są wręcz nagminne. Dlatego warto monitorować, czy druga strona wywiązuje się z zobowiązań.

Następny krok należy do zakładu energetycznego, który powinien sporządzić dokumentację projektową oraz zlecić wykonanie prac wykwalifikowanej ekipie instalatorów, którzy mają odpowiednie uprawnienia energetyczne. Kiedy prace instalacyjne zostaną wykonane, zostaniesz poproszony o podpisanie umowy sprzedaży energii. W umowie będą określone warunki otrzymywania energii elektrycznej. Warto pamiętać o możliwości zmiany firmy zaopatrującej gospodarstwo domowe w prąd, w trakcie realizacji umowy.

Inne przyłącza instalacyjne, np. telekomunikacyjne

Jeżeli chodzi o przyłącza telekomunikacyjne – obecnie na rynku jest duży wybór firm oferujących usługi telekomunikacyjne, zarówno w wersji klasycznej, jak i mobilnej. Klienci mogą skorzystać zarówno z telefonu, jak i internetu m.in. dzięki ofertom operatorów telewizji kablowej. Z tego względu radzimy dogłębnie zapoznać się z ofertą różnych operatorów i wybrać rozwiązanie najlepsze dla siebie i swoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *