Pracownik na terenie budowy

Jeżeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (np. podczas budowy domu lub garażu), koniecznie jest umieszczenie tablic informacyjnych . Nie są z kolei wymagane przy takich pracach jak remont czy np. stawianie ogrodzenia, ponieważ są to prace, które nie wymagają posiadania pozwolenia.

Tablica informacyjna – budowlana powinna zostać umieszczona przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych na placu budowy, w trakcie przygotowywania terenu do inwestycji. Powinna zostać przytwierdzona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokości umożliwiającej odczytanie informacji (zaleca się aby była to wysokość minimum 2 m).

TABLICA informacyjna BUDOWLANA i ogłoszenie

Tablica budowlana jest duża, wykonana z solidnej płyty w kolorze żółtym o wymiarach min. 70 x 90 cm. Napisy powinno wykonać się czarnym, niezmywalnym, trwałym markerem w czytelny sposób o wysokości minimum 4 cm.

Jakie informacje należy podać na żółtej tablicy budowlanej?

Żółta tablica informacyjna – budowlana powinna zawierać informacje dotyczące inwestora, wykonawcy, szczegółów budowy – rodzaj inwestycji, numer pozwolenia na budowę, osoby nadzorujące budowę oraz organy administracyjne.

Umieszczone na niej dane oraz sposób ich zaprezentowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem, na żółtej tablicy informacyjnej – budowlanej powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • rodzaj robót budowlanych, adres;
 • numer uzyskanego pozwolenia na budowę, nazwę, adres, numer telefonu właściwego do adresu budowy organu nadzoru budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu inwestora;
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu wykonawcy/wykonawców prac budowlanych;
 • imię, nazwisko, adres i numer telefonu: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;
 • numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia;
 • numer telefonu okręgowego inspektora pracy;
 • warto również podać numer do pogotowia gazowego i energetycznego.
Żółta tablica informacyjna budowlana wzór
Żółta tablica informacyjna budowlana – przykładowy wzór. Źródło: teza.com.pl

Jak wspomnieliśmy wyżej – powyższe wymagania odnośnie podania tak szczegółowych informacji osobistych wynikają z rozporządzenia, które jest aktem prawnym powszechnie obowiązującego źródła prawa, w związku z tym nie należy mijać się z ich niepodaniem np. powołując się na ochronę danych osobowych.

Obowiązkiem zamieszczenia tablicy budowlanej należy do kierownika, jednak jej wykonanie lub zakup do inwestora. Warto zapatrzeć się w gotową tablicę, która wykonana jest z odpornych na niekorzystne warunki materiałów, posiadająca odpowiednie wymiary oraz podane pola do wypełnienia. Cena takiej tablicy nie jest wygórowana.

OGŁOSZENIE

Oprócz tablicy budowlanej, na placu budowy powinno znaleźć się także tzw. ogłoszenie zawierające takie informacje jak:

 • szacowany termin rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych,
 • maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, a także
 • informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Ogłoszenie budowlane - wzór.
Ogłoszenie budowlane – wzór. Źródło: sklepznagar.pl

Ogłoszenie umieszcza się zazwyczaj tuż obok tablicy informacyjnej budowlanej.

TABLICE OSTRZEGAWCZE na budowie

Teren budowy warto również oznaczyć specjalnymi tablicami i znakami ostrzegawczymi – ich zadaniem jest poinformowanie o możliwie występujących na terenie budowy zagrożeniach, zarówno pracowników jak i innych osób, które wejdą na teren budowy.

Tablice ostrzegawcze podobnie jak tablice budowlane są prostokątnego kształtu, wykonane z trwałego tworzywa w żółtym kolorze z czarnymi ostrzegawczymi napisami, zazwyczaj zaczynające się od słowa „UWAGA”. Ich wymiary są jednak mniejsze – zazwyczaj wynoszące 30 x 40 cm i 35 x 25 cm.

Przykładowe znaki i tablice ostrzegawcze na placu budowy:

Gdy nie ma możliwości wykonania ogrodzenia, konieczne jest oznakowanie terenu odpowiednimi znakami ostrzegawczymi, np. „UWAGA! TEREN BUDOWY”.

W przypadku terenu ogrodzonego, warto umieścić tablicę: „UWAGA! TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”.

Tablica / znak ostrzegawczy na budowie - wzór.
Tablica / znak ostrzegawczy na budowie – wzór. Źródło: ubraniarobocze.istore.pl

Tablicami ostrzegawczymi należy oznaczyć strefy niebezpieczne, np. „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”, „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCIACH” lub w przypadku gdy wyjazd z placu budowy prowadzi na drogę publiczną lub na chodnik, należy w jego okolicy w dobrze widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną „UWAGA! WYJAZD Z PLACU BUDOWY”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.