Jak już uporaliśmy się z całym procesem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz innymi formalnościami, możemy rozpocząć prace budowlane. Za rozpoczęcie budowy uznaje się „pierwsze wbicie łopaty” na placu budowy, jednak zanim to zrobimy pamiętajmy, że w pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować cały teren budowy oraz na 7 dni przed rozpoczęciem prac, powiadomić o tym właściwy powiatowy lub wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (opcjonalna osoba), w którym kierownik budowy deklaruje wykonanie odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przyjęcie obowiązku kierowania budową.

Zabezpieczenie placu budowy

#1 Ogrodzenie

Zabezpieczenie placu budowy jeszcze przed wykonaniem pierwszych prac jest obowiązkiem inwestora. Cały teren powinien być dokładnie ogrodzony – nie ma tutaj przepisów, które określają czy ma być to ogrodzenie tymczasowe na czas budowy, czy już docelowe – decyzja należy do inwestora. Jednak warto wziąć pod uwagę to, że na plac budowy będzie wjeżdżał ciężki sprzęt oraz dostawcy materiałów, dlatego warto chociażby od strony wjazdu przygotować takie ogrodzenie, które umożliwi wjazd ciężkiego sprzętu bez strachu o jego zniszczenie.

Co jest istotne – wysokość takiego ogrodzenia nie może wynosić poniżej 1,5 metra, a sama konstrukcja musi być stabilna, wytrzymała i nie może być zagrożeniem dla ludzi. Obowiązkiem jest również umieszczenie w widocznym miejscu żółtej tablicy informacyjnej budowlanej.

#2 Strefy niebezpieczne

Za strefy niebezpieczne na placu budowy uznaje się miejsca zagrożone upadkiem przedmiotów z wysokości lub wykopy – miejsca te należy odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Strefa niebezpieczna powinna mieć wymiar co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spaść przedmioty, lecz niemniej niż 6 m. Dopuszczone są wyjątki odnośnie wymiarów strefy niebezpiecznej, lecz tylko i wyłącznie na obszarach miejskich o gęstej zabudowie, w której nie jest możliwe wydzielenie takiej strefy. Natomiast w takim wypadku konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia technicznego, który zapobiegnie spadaniu przedmiotów z wysokości oraz zapewnienie nadzoru nad całym terenem.


BAUMAG - Firma budowlana z Wodzisławia Śląskiego

 

Natomiast w przypadku wykopów, jeżeli głębokość jest większa niż 1 metr, balustrada ogrodzenia takiego wykopu nie może być niższa niż 1,1 m.

Zgodnie z przepisami prawa, zwyczaj cały teren budowy domu jednorodzinnego jest miejscem szczególnie niebezpiecznym.

Tymczasowe rozwiązania

Na placu budowy należy zadbać także o tzw. tymczasowe rozwiązania, do których należy:

#1 Droga dojazdowa

Aby ciężki sprzęt oraz dosawcy materiałów budowlanych mogli dojechać na plac budowy należy utwardzić drogę dojazdową w przypadku, gdy ma doprowadzonego odpowiednio nośnego podjazdu.

#2 Budynki socjalne

Na placu budowy powinniśmy zorganizować tymczasowe budynki socjalne dla pracowników budowy oraz magazyny na narzędzia i materiały niezbędne do pracy, tak by zabezpieczyć je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz kradzieżą. Należy również zadbać o sanitariat – najlepiej sprawdzają się tutaj tzw. toalety przenośnie typu toi-toi, które wypada regularnie opróżniać.

Należy pamiętać, że budynek socjalny jest uznawany jako obiekt tymczasowy – nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę, jednak jego budowę należy zgłosić staroście, określając szacowany termin kiedy zostanie on zdemontowany.

#3 Przyłącza energetyczne oraz wodne

Przygotowując plac budowy należy zadbać także o zrealizowanie tymczasowych przyłączy energetycznych i wodnych, którą są niezbędne do przeprowadzania wszelkich prac budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *